» » Azərbaycanda qoz bağlarının güzəştli sığortası başlayıb - ŞƏRTLƏR, QİYMƏTLƏR, MƏBLƏĞLƏR

Azərbaycanda qoz bağlarının güzəştli sığortası başlayıb - ŞƏRTLƏR, QİYMƏTLƏR, MƏBLƏĞLƏR


Aqrar Sığorta Fondu ölkədə ilk dəfə olaraq qoz bağlarını sığorta etməyə başlayıb. Əkin sahələrində olduğu kimi, qoz bağları üzrə də sığorta haqqının yarısını fermerlərə dəstək üçün dövlət ödəyir. 

Aqrar sığorta qoz bağlarını çoxsaylı risklərdən qoruyur. Bura dolu, donvurma (şaxtavurma), sel-su basma, leysan, ildırım, yanğın, qasırğa, fırtına, normadan artıq yağan qar, doluvurmadan keyfiyyət itkisi, bitki xəstəlikləri və ziyanvericilər, üçüncü şəxslərin hərəkətləri və sair hallar aiddir.

Qoz bağlarının sahibləri onu baza sığorta zərfi ilə yanaşı, ayrıca olaraq donvurma (şaxtavurma) halından, bitki xəstəlikləri və zərərvericilərdən, eləcə də ağacların özünü ayrı-ayrılıqda sığorta edə bilərlər. 

Qoz Azərbaycanın demək olar ki, bütün ərazilərində yetişdirilir. Ölkədə ümumilikdə 6212 hektar qoz bağı var. 

Azərbaycanda ən çox qoz bağları Şəki-Zaqatala bölgəsindədir. Ölkədəki 6,2 min hektar qoz bağının 2,4 min hektarı və ya 40%-i bu bölgədədir. 

Ölkədə ən çox qoz bağı Oğuz (687 hektar), Şəki (636 hektar) və Zaqatala rayonundadır (525 hektar). Bundan başqa qoz bitkisi Quba-Xaçmaz və Dağlıq Şirvan bölgələrində də aktiv becərilir. Quba rayonunda 528 hektar, İsmayıllı rayonunda 493 hektar qoz bağı var. Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı 437 hektar qoz bağının yarıdan çoxu iki rayonda – Şahbuz (149 hektar) və Ordubadda (94 hektar) cəmləşib.   

Qoz - son illər Azərbaycanda biznes məqsədilə ən çox əkilən bitkilər sırasındadır. Təsadüfi deyil ki, 6,2 min hektar qoz bağının 4 535 hektarı ənənəvi üsulla əkilib.  1678hektarvə ya bütün bağların 27%-i isə intensiv və superintensivbağdır. 

Qozbağıbiznesinəmaraqildəniləartıq. Təkcəötənilölkədə 285 hektardanartıqyeniqozbağısalınıb. ÖtənilOğuzda 77 ha, Şəkidə 57 ha, Şəmkirdə 36 ha, Goranboyda 55 ha, İsmayıllıda 22 ha qozbağısalınıb.  

Yenisalınanqozbağları da dahaçoxintensivüsullasalınır - 285 hektaryeniqozbağının 202 hektarıintensivüsullasalınanlardır. 

Qozbağlarınınbazasığortazərfiiləsığortasıtarifiölkəninayrı-ayrıregionlarıüzrəfərqlidirvə 2,08%-4,20% arasındadəyişir. Bu bitkininənçoxəkildiyiŞəki-Zaqatalabölgəsindəsığortatarifi 3,89% təşkiledir. Hesablanansığortahaqqının 50%-nifermerədəstəküçündövlətödəyir.

Misal: Məhsuldarlığı30 sentner, 1 sentnerinqiyməti 300 manat, yəniümumilikdə 9 000 manatlıqməhsulgözləniənqozbağınınbazazərfiüzrəsığortalanmasıölkəninregionlarındanasılıolaraq 187-378 manatarasındadəyişir.

Fermerbuməbləğinyalnızyarısını – 94-189 manatınıödəyir, qalanhissənidövlətödəyir. Sığortahadisəsinəticəsindəsahədəkiməhsultamamiləitirilərsə, femerə 8 100 manatadəksığortaödənişiediləbilər. 

Aqrar sığortanın əhatə etdiyi meyvə məhsullarının sığorta şərtləri və tarifləri ilə Aqrar Sığorta Fondunun rəsmi internet səhifəsində «Bitkiçilik məhsulları» bölməsində ətraflı tanış olmaq mümkündür.

Fermerlər əkin sahələrinin sığortası üzrə sığorta haqlarını və ödənişləri Aqrar Sığorta Fondunun rəsmi internet səhifəsində «Bitkiçilik kalkulyatoru» bölməsində hesablaya bilərlər. 

Əlavə məlumatları ASF-nin sosial şəbəkə hesablarını izləməklə və 1651 qısa nömrəsi ilə əlaqə saxlamaqla əldə etmək olar. 

Balakəndən teatra gedən yol - Səhnələri fəth edən gənc sənəkar


Şərh yaz

Şərh yaz

yenilə, əgər kod görünmürsə